การเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยาก

การเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยาก

กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ อ่านว่า กิจโฉ มนุสสะปฏิลาโภ

เพิ่มเพื่อน