เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดี นำทุกข์มาให้

เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดี นำทุกข์มาให้

ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา อ่านว่า ทุราวาสา คะรา ทุกขา

เพิ่มเพื่อน