อย่าประกอบการ ด้วยความประมาท

อย่าประกอบการ ด้วยความประมาท

มา ปมาทมนุยุญฺเชถ อ่านว่า มา ปะมาทะมะนุยุนเชถะ

เพิ่มเพื่อน