พอใจตามมี ยินดีตามได้ นำสุขมาให้

พอใจตามมี ยินดีตามได้ นำสุขมาให้

ตุฏฺฐี สุขา ยา อิตรีตเรน อ่านว่า ตุดฐี สุขา ยา อิตะรี ตะเรนะ

เพิ่มเพื่อน