ชื่อว่าเป็นมนุษย์ เพราะมีใจสูง

ชื่อว่าเป็นมนุษย์ เพราะมีใจสูง

มนสฺส อุสฺสนฺนตาย มนุสฺสา อ่านว่า มนัสสะ อุสสันนะตายะ มนุสสา

เพิ่มเพื่อน