ผู้ยินดีให้ความโกรธเกิดขึ้น ชื่อว่าหาทุกข์ใส่ตัว

ผู้ยินดีให้ความโกรธเกิดขึ้น ชื่อว่าหาทุกข์ใส่ตัว

เยน ชาเตน นนฺทติ ทุกฺขเมสิโน อ่านว่า เยนะ ชาเตนะ นันทะติ ทุกขะเมสิโน

เพิ่มเพื่อน