กำจัดความโกรธได้ ย่อมนอนเป็นสุข

กำจัดความโกรธได้ ย่อมนอนเป็นสุข

โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ อ่านว่า โกทัง คัดตะวา สุขัง เสติ

เพิ่มเพื่อน