วาจา คำสัตย์แล เป็นวาจาไม่ตาย

วาจา คำสัตย์แล เป็นวาจาไม่ตาย

สจฺจํ เว อมตา อ่านว่า สัจจัง เว อะมะตา วาจา

เพิ่มเพื่อน