เมื่อตั้งอยู่ในธรรมแล้ว ไม่ต้องกลัวปรโลก

เมื่อตั้งอยู่ในธรรมแล้ว ไม่ต้องกลัวปรโลก

ธมฺเม ฐิโต ปรโลกํ น ภาเย อ่านว่า ธัมเม ฐิโต ปะระโลกัง นะ ภาเย

เพิ่มเพื่อน