ผู้ไม่มีความกังวล ย่อมมีแต่ความสุข

ผู้ไม่มีความกังวล ย่อมมีแต่ความสุข

สุขํ วต น โหติ กิญฺจิ อ่านว่า สุขัง วะตะ นะ โหติ กิญจิ

เพิ่มเพื่อน