ผู้ประพฤติตามอำนาจจิต ย่อมเดือดร้อน

ผู้ประพฤติตามอำนาจจิต ย่อมเดือดร้อน

วิหญฺญติ จิตฺตวสานุวตฺตี อ่านว่า วิหัญญะติ จิตตะวะสานุวัตตี

เพิ่มเพื่อน