ควรดูธุระของตน ทั้งที่ทำแล้วและยังไม่ทำ

ควรดูธุระของตน ทั้งที่ทำแล้วและยังไม่ทำ

อตฺตโน ว อเวกฺเขยฺย อ่านว่า อัตตะโน วะ อะเวกเขยยะ

เพิ่มเพื่อน