อยู่ร่วมกับคนพาล เหมือนอยู่ร่วมกับศัตรูตลอดเวลา

อยู่ร่วมกับคนพาล เหมือนอยู่ร่วมกับศัตรูตลอดเวลา

อมิตฺเตเนว สพฺพทา อ่านว่า อะมิตเตเนวะ สัพพะทา

เพิ่มเพื่อน