ความพอใจตามมี ตามได้ เป็นทรัพย์น่าปลื้มใจอย่างยิ่ง

ความพอใจตามมี ตามได้ เป็นทรัพย์น่าปลื้มใจอย่างยิ่ง

สนฺตุฏฐี ปรมํ ธนํ อ่านว่า สันตุดฐี ปะระมัง ธะนัง

เพิ่มเพื่อน