ผู้มีปัญญา พึงรักษาจิต

ผู้มีปัญญา พึงรักษาจิต

จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี อ่านว่า จิตตัง รักเขถะ เมธาวี

เพิ่มเพื่อน