ความเป็นเพื่อน ไม่มีในคนพาล

ความเป็นเพื่อน ไม่มีในคนพาล

นตฺถิ พาเล สหายตา อ่านว่า นัตถิ พาเล สหายะตา

เพิ่มเพื่อน