ความรู้จักพอ มีประโยชน์อันยิ่งใหญ่

ความรู้จักพอ มีประโยชน์อันยิ่งใหญ่

อปฺปิจฺฉตา อตฺถาย สํวตฺตติ อ่านว่า อัปปิจฉะตา อัตถายะ สังวัตตะติ

เพิ่มเพื่อน