ผู้ทำร้ายมิตร เป็นคนเลว

ผู้ทำร้ายมิตร เป็นคนเลว

มิตฺตทุพโภ หิ ปาปโก อ่านว่า มิตตะทุพโภ หิ ปาปะโก

เพิ่มเพื่อน