ทุกคนควรทำหน้าที่ของตน และไม่ควรประมาท

ทุกคนควรทำหน้าที่ของตน และไม่ควรประมาท

กิจฺจกโร สิยา น จ มชฺเช อ่านว่า กิดจะกะโร สิยา นะ จะ มัดเช

เพิ่มเพื่อน