คนทำความชั่ว ย่อมไม่มีความสุข

คนทำความชั่ว ย่อมไม่มีความสุข

น โหติ สุขํ ทุกฺกฏการินา อ่านว่า นะ โหติ สุขัง ทุกกะตะการินา

เพิ่มเพื่อน