เมตตา เป็นเครื่องค้ำจุนโลก

เมตตา เป็นเครื่องค้ำจุนโลก

โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา อ่านว่า โลโกปัตถัมภิกา เมตตา

เพิ่มเพื่อน