อย่าไว้ใจ คนพูดพล่อยๆ

อย่าไว้ใจ คนพูดพล่อยๆ

นาสฺมเส อลิกวาทิเน อ่านว่า นาด มะเส อะลิกะวาทิเน

เพิ่มเพื่อน