ควรยับยั้งใจ ไม่ให้ยินดีในความชั่ว

ควรยับยั้งใจ ไม่ให้ยินดีในความชั่ว

ปาปา จิตฺตํ นิวารเย อ่านว่า ปาปา จิตตัง นิวาระเย

เพิ่มเพื่อน