ยกย่องผู้ควรยกย่อง เป็นอุดมมงคล

ยกย่องผู้ควรยกย่อง เป็นอุดมมงคล

ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ อ่านว่า ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง

เพิ่มเพื่อน