ควรทำบุญ เพราะบุญนำสุขมาให้

ควรทำบุญ เพราะบุญนำสุขมาให้

ปุญฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิ อ่านว่า ปุนยานิ กะยิราถะ สุขาวะหานิ

เพิ่มเพื่อน