คบคนเช่นใด ย่อมเป็นคนเช่นนั้น

คบคนเช่นใด ย่อมเป็นคนเช่นนั้น

ยํ เว เสวติ ตาทิโส อ่านว่า ยัง เว เสวะติ ตาทิโส

เพิ่มเพื่อน