เมื่อมีความประมาท ก็เกิดความเสื่อมเสีย

เมื่อมีความประมาท ก็เกิดความเสื่อมเสีย

ปมาทา ชายเต ขโย อ่านว่า ปะมาทา ชายะเต ขะโย

เพิ่มเพื่อน