คนมีใจสะอาด ย่อมไม่ยินดีในการทำชั่ว

คนมีใจสะอาด ย่อมไม่ยินดีในการทำชั่ว

ปาเป น รมตี สุจิ อ่านว่า ปาเป นะ ระมะตี สุจิ

เพิ่มเพื่อน