ชนะตนนั่นแหล่ะ เป็นดี

ชนะตนนั่นแหล่ะ เป็นดี

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย อ่านว่า อัตตา หะเว ชิตัง เสยโย

เพิ่มเพื่อน