ผู้ทุจริต ลวงโลก ชื่อว่าทำร้ายตนเองก่อน

ผู้ทุจริต ลวงโลก ชื่อว่าทำร้ายตนเองก่อน

ปุพฺเพ หนติ อตฺตานํ อ่านว่า ปุบเพ หะนะติ อัดตานัง

เพิ่มเพื่อน