คนโง่ มักตกอยู่ในอำนาจแห่งมาร

คนโง่ มักตกอยู่ในอำนาจแห่งมาร

อวิทฺทสู มารวสานุวตฺติโน อ่านว่า อวิททะสู มาระวะสานุวัตติโน

เพิ่มเพื่อน