ควรกล่าวแต่วาจา ที่น่าพอใจ

ควรกล่าวแต่วาจา ที่น่าพอใจ

มนุญญเมว ภาเสยฺยํ อ่านว่า มนุญญะเมวะ ภาเสยยัง

เพิ่มเพื่อน