ผู้มีสติ ย่อมมีความสุข

ผู้มีสติ ย่อมมีความสุข

สติมา สุขเมธติ อ่านว่า สะติมา สุขะเมทะติ

ไม่ต้องสติสูงส่ง ใช้แค่มีสติรู้จักยับยั้งชั่งใจ (ยับยั้งไว้แล้วจึงชั่งใจว่าจะทำอย่างไร) สติระดับสูง ก็มี สติปัฏฐาน สติเป็นกำลังสำคัญของการทำกุศลและอกุศล เจริญสติแล้วได้สมาธิ ทำสมถะหรือวิปัสสนาจะได้สมาธิและปัญญา

ท่าน อ.วศิน อินทสระ

เพิ่มเพื่อน