สติ ทำให้ตื่นอยู่ในโลก

สติ ทำให้ตื่นอยู่ในโลก

สติ โลกสฺมิ ชาคโร อ่านว่า สติ โลกัสมิ ชาคะโร

“เมื่อมีสติแล้ว สัมปชัญญะความรู้ตัวมันก็จะเกิดขึ้นมา” สติกับสัมปชัญญะเป็นของคู่กัน เมื่อทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นพร้อมกันแล้ว “ก็จะนำปัญญาให้เกิดตาม” ทีนี้เมื่อมีทั้งสติ สัมปชัญญะปัญญาแล้ว “ก็จะเป็นผู้ที่ตื่นอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน” .. ”

หลวงปู่ชา สุภัทโท

เพิ่มเพื่อน