การเลือกคบคนดี มีแต่นำความสุขมาให้

การเลือกคบคนดี มีแต่นำความสุขมาให้

สุโข หเว สปฺปุริเสน สงฺคโม อ่านว่า สุโข หะเว สัปปุริเสนะ สังคะโม

ในมงคล ๓๘ ท่านจึงได้วางหรือจัดเรื่องการไม่คบคนพาลไว้เป็นข้อแรก และจัดเรื่องการคบกับบัณฑิตไว้เป็นข้อที่ ๒ ทั้งนี้ก็เพราะ การคบเพื่อนเหมือนกับการเริ่มต้น ของการเดินทาง การคบเพื่อนที่ไม่ดีก็เหมือนการเดินทางผิด ยิ่งเดินก็ยิ่งผิด ทางที่ถูกก็คือ ต้องตั้งต้น เดินใหม่ นั่นคือการเลือกคบแต่คนดี

เพิ่มเพื่อน