ต่างคน ก็ต่างจิตต่างใจ

ต่างคน ก็ต่างจิตต่างใจ

ปจฺเจกจิตฺตา ปุถู สพฺพสตฺตา อ่านว่า ปัจเจกะจิตตา ปุถู สัพพะสัตตา

“เราไม่ได้ทำมันก็ไม่ได้ซิ”
” .. ฟังดูซิ “กุสลาธรรมา อกุสลาธรรมา เราทำมามันจึงได้” นี่เราไม่ทำมาแต่ยากได้ อยากได้อันโน้นอยากได้อันนี้ “เราไม่ได้ทำมันก็ไม่ได้ซิ” เราทำมามันจึงได้ สิ่งใดไม่ได้ทำมามันก็ไม่ได้

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

เพิ่มเพื่อน