เพราะไว้วางใจ ภัยจะตามมา

เพราะไว้วางใจ ภัยจะตามมา

วิสฺสาสา ภยมนฺเวติ อ่านว่า วิดสาสา พะยะมันเวติ

“บุคคลพึงระแวงภัยในศัตรูไว้ก่อน แม้ในมิตรก็ไม่ควรไว้วางใจ ภัยที่เกิดขึ้นจากมิตรย่อมกัดกร่อนจนถึงโคนราก”

เพิ่มเพื่อน