คน ไม่ได้อายุยืนเพราะทรัพย์

คน ไม่ได้อายุยืนเพราะทรัพย์

น ทีฆมายุ ลภเต ธเนน อ่านว่า นะ ทีฆทายุง ละภะเต ธะเนนะ

เพิ่มเพื่อน