เมื่อทำหน้าที่สมบูรณ์แล้ว ไม่ควรร้อนใจในภายหลัง

เมื่อทำหน้าที่สมบูรณ์แล้ว ไม่ควรร้อนใจในภายหลัง

ปุริสกิจฺจานิ น ปจฺฉานุตปฺปติ อ่านว่า ปุริสะกิดจานิ นะ ปัดฉานุตัปปะติ

เพิ่มเพื่อน