ความอยากได้ ไม่มีที่สิ้นสุดเลย

ความอยากได้ ไม่มีที่สิ้นสุดเลย

อิจฺฉา หิ อนนฺตโคจรา อ่านว่า อิดฉา หิ อะนันตะโคจะรา

เพิ่มเพื่อน