สิ่งที่ทำแล้ว จะทำกลับคืนไม่ได้

สิ่งที่ทำแล้ว จะทำกลับคืนไม่ได้

กตสฺส นตฺถิ ปฏิการํ อ่านว่า กะตัดสะ นัดถิ ปะติการัง

เพิ่มเพื่อน