ความโลภ เป็นอันตรายต่อทุกสิ่ง

ความโลภ เป็นอันตรายต่อทุกสิ่ง

โลโภ ธมฺมานํ ปริปนฺโถ อ่านว่า โลโภ ธัมมานัง ปะริปันโถ

เพิ่มเพื่อน