บัณฑิต แม้มีทุกข์ ก็ไม่ละทิ้งธรรมะ

บัณฑิต แม้มีทุกข์ ก็ไม่ละทิ้งธรรมะ

ทุกฺโขปิ ปณฺฑิโต น ชหาติ อ่านว่า ทุกโขปิ ปันดิโต นะ ชะหาติ

เพิ่มเพื่อน