ครู ควรเป็นที่รักและเคารพของศิษย์

ครู ควรเป็นที่รักและเคารพของศิษย์

ปิโย จ ครุ ภาวนีโย อ่านว่า ปิโย จะ คะรุ ภาวะนีโย

เพิ่มเพื่อน