คนประมาท ก็เหมือนคนที่ตายแล้ว

คนประมาท ก็เหมือนคนที่ตายแล้ว

เย ปมตฺตา ยถา มตา อ่านว่า เย ปะมัดตา ยะถา มะตา

เพิ่มเพื่อน