ไม่พึงบริโภคของอร่อยแต่ผู้เดียว

ไม่พึงบริโภคของอร่อยแต่ผู้เดียว

น ภุญฺเช สาธุเมกโก อ่านว่า นะ พุนเช สาทุเมกะโก

เพิ่มเพื่อน