ทานที่บุคคลเลือกให้ ยิ่งเป็นการดี

ทานที่บุคคลเลือกให้ ยิ่งเป็นการดี

อปิจ วิเจยฺยทานํปิ สาธุ อ่านว่า อะปิจะ วิเจยยะทานังปิ สาทุ

เพิ่มเพื่อน