คนดี จัดการทรัพย์ ทำประโยชน์แก่คนจำนวนมาก

คนดี จัดการทรัพย์ ทำประโยชน์แก่คนจำนวนมาก

หิโต พหูนํ ปฏิปชฺช โภเค อ่านว่า หิโต พะหูนัง ปะติปัดชะ โพเค

เพิ่มเพื่อน