คนมักโกรธ ย่อมมีผิวพรรณไม่งาม

คนมักโกรธ ย่อมมีผิวพรรณไม่งาม

โกธโน ทุพฺพณฺโณ โหติ อ่านว่า โกทะโน ทุบพันโน โห-ติ

เพิ่มเพื่อน