จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้

จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้

จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ อ่านว่า จิตตัง ทันตัง สุขาวะหัง

เพิ่มเพื่อน